reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/99/15 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 grudnia 2014r. Nr III/10/14 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dźwierzuty na 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 134.886,02 zł,

dochody budżetu po zmianach :21.116.023,99 zł,

z tego : dochody bieżące w wysokości : 20.726.119,45 zł

dochody majątkowe w wysokości : 389.904,54 zł.

2. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 399.510,03 zł,

wydatki budżetu po zmianach :21.015.129,41 zł,

z tego : wydatki bieżące w wysokości : 19.982.345,34 zł

wydatki majątkowe w wysokości : 1.032.784,07 zł.

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :

"Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 835.127,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3", do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie :

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 100.894,58 zł, przeznacza się ją na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 100.894,58 zł.".

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

"Przychody budżetu w wysokości 853.204,72 zł, rozchody w wysokości 954.099,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7", do niniejszej uchwały

6. § 7 otrzymuje brzmienie :

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.)".

1) dochody w wysokości 8.795,75 zł,

2) wydatki w wysokości 8.795,75 zł.

7. § 9 otrzymuje brzmienie :

"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku, stanowi załącznik nr 8", do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2015r., pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Aleksander Nosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/99/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.xls


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/99/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.xls


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/99/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.xls


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/99/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.xls


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/99/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.xls

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama