| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 1 grudnia 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art.15 ust.1 i art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej:

1. przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 7,45 zł

2. przy sprzedaży ze stoiska, namiotu, straganu - 18,25 zł

3. przy sprzedaży z pojazdu samochodowego - 18,25 z ł

4. przy sprzedaży w formach nie ujętych w pkt. 1-3 - 12,85 zł.

§ 3. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej zobowiązanego do jej poboru wyznacza się pracownika Urzędu Miejskiego w Miłakowie, Pana Henryka Białobrzeskiego.

3. Wpływy z opłaty targowej podlegają rozliczeniu do 25 dnia każdego miesiąca.

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % od zainkasowanej kwoty z tytułu opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miłakowa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/ 13 /2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2015.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Boczulak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »