| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/82/2015 Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/19/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. U. z 2015 r., poz. 505), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 92 568,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 29 996 120,85 zł, z tego:

1) dochody bieżące 25 357 829,15 zł,

2) dochody majątkowe 4 638 291,70 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 92 568,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 32 235 075,67 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 873 155,76 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 361 919,91 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 391 227,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 238 954,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 660 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 578 954,82 zł.

§ 5.

Przychody budżetu w wysokości 2 628 954,82 zł rozchody w wysokości 390 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 600 000,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 660 000,00 zł.

§ 7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Retel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/82/2015
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »