| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/93/2015 Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211 , art. 212 214 , art. 215 ,art.217, art. 236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2015 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 181 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 179 045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 97 906,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 083 925,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem 29 774 250,54 zł, dochody bieżące w wysokości 28 777 768,54 zł, dochody majątkowe w wysokości 996 482,00 zł

- plan wydatków ogółem 29 590 825,54 zł, wydatki bieżące w wysokości 28 270 580,64 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 320 244,90 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 100 244,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przychody budżetu w kwocie 1 500 000 zł, rozchody budżetu w kwocie 1 887 750 zł zgodnie z zał. Nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/93/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 - dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/93/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/93/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/93/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/93/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »