reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/76/2016 Rady Gminy Kolno

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 849 z późn. zm.[1])) oraz art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 613 z późn. zm.[2]))

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Kolno opłatę miejscową.

§ 2. Określa się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,00 zł od jednej osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 3. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości Lutry i Bęsia.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę w miejscowości i w celach o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 5. Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % inkasa.

§ 6. Inkasenci opłaty miejscowej odprowadzają pobraną opłatę w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXI/125/2004 Rady Gminy w Kolnie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie dziennej stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. /Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 186, poz. 2544/

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kolno


Krystyna Krasuska


[1]) Zm. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

[2]) Zm. z 2014 r. poz. 183 i 1215 oraz z 2015 r. poz. 251, 699, 978, 1197, 1269, 1649 i 1932.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama