reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 20 e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom.

§ 2.

1. Kandydaci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkali poza obwodami tych szkół, mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, uwzględniającego następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

1.

Kandydat uczęszcza do oddziału wychowania przedszkolnego funkcjonującego przy szkole - kontynuacja nauki

15

2.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

10

3.

Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej

7

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

5

5.

Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica (opiekuna prawnego) kandydata

2

6.

Rodzic (opiekun prawny) kandydata jest absolwentem szkoły

1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

40

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1, będą oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych), według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały).

3. Kandydaci do klas pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, uwzględniającego następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w gimnazjum

20

2.

Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się w obwodzie gimnazjum

7

3.

W obwodzie gimnazjum zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

4

4.

Kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej znajdującej się w obwodzie gimnazjum

4

5.

Gimnazjum znajduje się na trasie dojazdu do miejsca pracy rodzica (opiekuna prawnego) kandydata

2

6.

Rodzic (opiekun prawny) kandydata jest absolwentem gimnazjum

2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

39

4. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa
w ust. 3, będą oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych), według wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały).

§ 3.

W przypadku równej liczby punktów, decyduje kolejność wpływu wniosków.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Joachim Zawacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/135/2016
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/135/2016
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama