reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/10/2016 Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. b) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U z 2015 r. poz. 613 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miasta Giżycka, miejscowości określonej uchwałą Nr XXII/37/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu od jednej osoby.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

1. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące: hotele, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, motele, pensjonaty, pokoje gościnne, schroniska, campingi, pola biwakowe, porty i przystanie oraz osoby, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 20% zainkasowanej opłaty.

3. Inkasenci, o których mowa w ust. 1 rozliczenia z pobranej opłaty miejscowej i odprowadzenia wpływów tej opłaty do budżetu miasta dokonują w terminach nie dłuższych niż:

1) za I i II kwartał w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym opłata miejscowa została pobrana przez inkasenta,

2) za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca, w którym opłata miejscowa została pobrana przez inkasenta,

3) Za IV kwartał w ostatnim dniu roboczym tego kwartału, w którym opłata miejscowa została pobrana przez inkasenta,

§ 4. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:

1) Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty miejscowej,

2) Okres pobytu osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty, tj. data rozpoczęcia pobytu
i data zakończenia pobytu.

3) Liczbę dni, za które opłata jest pobierana,

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Giżycku Nr XVI/112/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku


Ryszard Błoszko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama