reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2016 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z poź. zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVI/93/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r. wprowadza się następujące zminy:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 22 346 493,00 zł, w tym:

- wydatki bieżace w wysokości - 21 415 210,66 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 931 282,34 zł

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie - 683 360,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Przychody budżetu - 1 500,000,00 zł Rozchody budżetu - 816 640,00 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Bala


Załącznik do Uchwały Nr XIX/107/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zmiany planów po stronie wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2016 wynikają z realizacji budżetu i dotyczą:

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszono plan o kwotę - 10 000,00 zł z czego na:

- zakup materiałów zmniejszono plan o kwotę - 1 500,00 zł

- zakup usług pozostałych (m. in. opłaty transportowe, dzierżawa transformatora) zmniejszono plan

o kwotę - 9 306,00 zł,

- różne opłaty i składki - zwiększono plan o kwote - 2 006,00 zł

- pozostałe odsetki - zaplanowano kwotę - 8 000,00 zł

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano kwotę - 10 800,00 zł.

Dział 600 transport i łączność - dokonano następującej zmieniony planu:

- zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan o kwotę - 3 500,00 zł,

- zakup usług pozostałych (np. odśnieżanie dróg) zmniejszono plan o kwotę - 500,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono plan o kwotę - 3 500,00 zł

- pozostałe odsetki - zaplanowano kwotę - 500,00 zł

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa - ogółem zmniejszono plan o kwotę 10 000,00 zł i wynika to ze zmiany planu na :

- zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan o kwotę 10 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (przeglądy sprzętu, przezowy) zmnieszono plan o kwotę - 1 500,00 zł,

- pozostałe odsetki - zaplanowano kwotę1 500,00 zł.

Dział 750 administracja publiczna - dokonano następującej zmiany planu:

- zakup usług pozostałych (m. in.zakup znaczków pocztowych) zmniejszono plan o kwotę 3 000,00 zł,

- pozostałe odsetki - zaplanowano kwotę - 3 000,00 zł

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonano następującej zmiany planu:

- zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o kwotę - 1 000,00 zł,

- pozostałe wydatki -zaplanowano kwotę - 1 000,00 zł.

Dział 801 oświata i wychowanie - dokonano następującej zmiany planów:

1. Szkoły podstawowe:

- zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę - 14 035,34 zł,

- zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę - 13 806,19 zł,

- odpisy na ZFŚS zmniejszono plan o kwotę - 31 841,53 zł,

- pozostałe odsetki zaplanowano kwotę - 4 000,00 zł.

2. Gimnazja - dokonano następującej zmiany planów:

- zaku materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 10 934,52 zł,

- zakup usług pozostałych (przeglądy kominów, przesyłki pocztowe) zwiększono plan o kwotę -

10 000,00 zł,

- odpisy na ZFŚS zmniejszono plan o kwotę - 21 934,52 zł,

- pozostałe odsetki zaplanowano kwotę - 1 000,00 zł.

3. Dowóz uczniów do szkół - dokonano następujęcej zmiany planów:

- zakup usług pozostałych (bilety szkolne) zmniejszono plan o kwotę - 500,00 zł- pozostałe odsetki - zaplanowano kwotę - 500,00 zł

Dział 852 pomoc społeczna dokonano następujących przesunięć planów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszono plan o kwotę - 204,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - zwiększono plan o kwote - 204,00 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano następującej zmiany planów:

- zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy okresowe, opłaty przesyłek) zmniejszono plan o kwotę -

3 600,00 zł,

- pozostałe odsetki - zaplanowano kwote - 3 600,00 zł.

Dział 926 kultura fizyczna - dokonano następującej zmiany planów:

- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, dopjazdy sędziów na mecze) - zmniejszono plan

o kwotę - 550,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł

- pozostałę odsetki - zaplanowano kwotę - 50,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama