reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-577/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr 0102-413/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 276 z późn. zm.) w związku z 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

uchwala, co następuje

Postanawia się sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w uchwale Nr 0102-413/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w następujący sposób: w tytule uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zamiast "określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości", winno być "ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności".


Uzasadnienie

Rada Gminy Sorkwity w dniu 29 października 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIII/69/2015 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.Uchwała była badana pod względem zgodności z prawem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2015 r.Uchwałą Nr 0102-413/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wskazało, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Przy sporządzaniu przedmiotowej uchwały w jej tytule zamiast "ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności" zapisano omyłkowo "określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości".Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może sprostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.Mając na uwadze powyższe postanowiono, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Z-ca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Bogdan Gaber

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama