reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-578/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr 0102-414/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr X/58/15 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 276 z późn. zm.) w związku z 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

uchwala, co następuje

Postanawia się sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w Uchwale Nr 0102-414/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr X/58/15 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, w następujący sposób: w uzasadnieniu uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie:
1) w zdaniu pierwszym, zamiast "miejscowej", winno być "targowej",
2) w zdaniu piątym, zamiast "Reszel", winno być "Jedwabno".


Uzasadnienie

Rada Gminy Jedwabno w dniu 29 października 2015 r. podjęła Uchwałę Nr X/58/15 w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Uchwała ta była badana pod względem zgodności z prawem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2015 r.Uchwałą Nr 0102-414/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr X/58/15 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, stwierdziło nieważność § 3 powyższej uchwały. Przy sporządzaniu przedmiotowej uchwały w jej uzasadnieniu w zdaniu pierwszym, zamiast "targowej", zapisało omyłkowo "miejscowej" oraz w zdaniu piątym zamiast "Jedwabno" zapisało omyłkowo "Reszel".Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może sprostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.Mając na uwadze powyższe postanowiono, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Z-ca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Bogdan Gaber

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

AchieveGlobal

Firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama