| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/151/16 Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 17 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 64.140,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 57.591,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 61.731,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody 22.514.810,00 zł

2) Wydatki 24.894.810,00 zł

2. Z dochodów o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) dochody bieżące 21.499.810,00 zł

2) dochody majątkowe 1.015.000,00 zł

3. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 20.131.610,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 4.763.200,00 zł

4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4.715.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.380.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.180.000,00 zł,

- pożyczek w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.110.587,00 zł, rozchody w wysokości 730.587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.380.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 730.587,00 zł.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu i rozdziału,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Parzyszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/151/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik1.doc

doc1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/151/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik2.doc

doc2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/151/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik3.xls

Kopia 3 - wydatki inwestycyjne 2016


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/151/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik4.xls

4 - zlecone 2016


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/151/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik5.xls

Kopia 5 - deficyt 2016

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »