| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/152/16 Rady Gminy Mrągowo

z dnia 17 lutego 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2016 r. przyjętego uchwałą Nr XV/137/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę - 4.583.200,00 zł.

- zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę - 4.583.200,00 zł.

1. Zapis w § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości 25.030.195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 23.691.595,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.338.600,00 zł.

2. Zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.156.077,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.431.820,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.724.257,00 zł.

2) Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 2.547.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 .

3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 476.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 874.118,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie - 874.118,00 zł.

4. Zapis § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 874.118,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Olender


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/152/16
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/152/16
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/152/16
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/152/16
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/152/16
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »