| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 17 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2016 rok wynosi:

1. Plan dochodów 20.078.142,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 19.646.288,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 431.854,00 zł.

2. Plan wydatków - 19.659.142,00 zł. z tego wydatki bieżące - 18.952.791,00 zł. wydatki majątkowe 706.351,00 zł. w tym inwestycyjne 459.109,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 419.000,00 zł. przeznacza się na :

1) spłatę kredytów w kwocie 419.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie


Alicja Eidtner


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 i 4


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 5


Uzasadnienie

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

- zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale administracja publiczna

- zmniejszono plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu usług pozostałych

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan wydatków z tytułu różnych opłat i składek (zwiększenie składki członkowskiej do LGD w Nidzicy)

W dziale ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc dla Powiatu Nidzickiego na zakup sprzętu medycznego: diatermia elektrochirurgiczna przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy)

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian w planie z tytułu dochodów różnych oraz wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale pomoc społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 5/2016

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu planowanego pozyskania środków z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na budowę i doposażenie placów zabaw, zmieniono plan wydatków z tytułu pozostałych odsetek oraz pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »