| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/106/16 Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 17 lutego 2016r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2016

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz.1445 ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami na kwotę 365.929 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą 61.656.050 zł , z tego : dochody bieżące w wysokości 57.702.174 zł , dochody majątkowe w wysokości 3.953.876 zł.

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 13.046 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą 63.672.396 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 55.368.629 zł , w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.988.815 zł.

2) wydatki majątkowe kwotę 8.303.767 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6.265.902 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 2.037.865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.016.346 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.016.346 zł,

§ 6. Przychody budżetu w wysokosci 2.211.114,64 zł, rozchody w wysokości 194.768,64 z.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Magdalena Anczykowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/106/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zał.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/106/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zał.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/106/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

zał.3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/106/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik3a.pdf

zał.3a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/106/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

zał.4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »