reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/101/16 Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 27 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit." d" oraz lit." i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 1515 z późn. zm.) Rada Miejska w Jezioranach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększenie dochodów budżetowych o 8.464,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1 w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2016 wynosi 31.186.382,13 . Dochody bieżące wynoszą 26.648.794,74 zł dochody majątkowe 4.537.587,39 zł. W ogólnym planie dochodów zawiera się:

- plan dotacji na zadania zlecone 3.787.993 zł,

- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 81.680 zł.

§ 2. 1. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 8.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 32.141.514,96 zł , z których wydatki bieżące wynoszą 24.604.244,03 zł, a w nich: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.940.055,70 zł ,wydatki na dotacje 3.282.142,61 zł, wydatki na obsługę długu 500.000,00 zł, wydatki majątkowe 7.537.270,93 zł, w tym inwestycyjne 7.357.270,93 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na:

- zadania zlecone 3.787.993 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień w kwocie 236.680 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności nie zmieniły się i wynoszą 6.345.335,65 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 955.132,83 zł planuje się pokryć przychodami z zaciąganych pożyczek. Uchwala się przychody w wysokości 2.563.362,18zł oraz rozchody w wysokości 1.608.229,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. zestawionych wg zał. Nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. nr 6 i6a.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Wierzbicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/101/16
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/101/16
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/101/16
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 lutego 2016 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/101/16
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/101/16
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/101/16
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/101/16
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 lutego 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVII/101/16
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 lutego 2016 r.
Zalacznik6a.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama