reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 16 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miłakowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz.1515) oraz 20 zf pkt. 1 w związku z art. 20 e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm),

Rada Miejska w Miłakowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Miłakowo, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłakowo, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów;

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły - 10 punktów;

2) wielodzietność rodziny kandydata - 5 punktów;

3) kandydat objęty kształceniem specjalnym - 5 punktów;

4) niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 4 punkty.

§ 3. 1. Potwierdzenia spełnienia kryterium o którym mowa w § 2 pkt. 1 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt. 2 uznaje się oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny w której wychowuje się kandydat.

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt. 3 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt. 4 uważa się orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miłakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Boczulak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama