reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/115/2016 Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 214 art. 215, art.217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2016 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 55 149,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 156 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 030 719,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 986 530,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem 27 576 282,00 zł dochody bieżące w wysokości 26 797 898,00 zł dochody majątkowe w wysokości 778 384,00 zł

- plan wydatków ogółem 28 350 942,00 zł wydatki bieżące w wysokości 26 114 059,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 2 236 883,00 zł

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 3

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1 794 802,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5. Niedobór budżetu gminy w wysokości 774 660,00 zł pokryty zostanie kredytem w kwocie 774 660,00 zł

§ 6. Rozchody budżetu w wysokości 2 057 210,00 zł, przychody budżetu w wysokości 2 831 870,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 057 210,00 zł

- pokrycie deficytu budżetu w 2016 r. w kwocie 774 660,00 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 057 210,00 zł

- pokrycie deficytu budżetu w 2016 r. w kwocie 774 660,00 zł

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/115/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/115/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/115/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 dochody


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/115/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 3 wydatki


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/115/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 4


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/115/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 5


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/115/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 6

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama