reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XIV/112/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r. ze zmianami

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stronie dochodów: Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 2.882.705 zł. Plan dochodów po zmianie - 42.088.884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące - 34.147.363 zł, dochody majątkowe - 7.941.521 zł.

2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 2.882.705 zł. Plan wydatków po zmianie - 42.086.084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 30.900 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.284.711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b

4. Plan dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące - 30.831.428 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.053.716 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 7.616.191 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 557.756 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.921.705 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu - 38.866 zł,

f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym - 118.568 zł,

g) wydatki na obsługę długu powiat - 524.626 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.254.656 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 10.434.656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 820.000 zł.

6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 38.866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Kazimierz Wiśniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/135/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/135/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVII/135/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik3a.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 r.


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XVII/135/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik3b.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/135/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w
2016 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/135/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/135/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama