reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/ 81 /2016 Rady Powiatu w Olecku

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleckiego

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696 z 2012 r. poz. 1342 i 1544 z 2013 r. poz.1245 z 2014 r. poz. 822, 1491 oraz z 2015 r. poz. 28, 277, 788, 875, 1771
i 1830), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Olecka, Wójtów Gmin z terenu Powiatu Oleckiego oraz samorządu aptekarskiego, Rada Powiatu w Olecku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Oleckim, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się harmonogram kolejności dyżurów całodobowych aptek w porze nocnej, niedziele i święta, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Apteki pełnią dyżur całodobowy przemiennie w terminach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyjątkowych przypadkach, gdy apteka nie będzie mogła pełnić dyżuru całodobowego w ustalonym terminie z jakiegokolwiek powodu, zobowiązana jest do zorganizowania we własnym zakresie zastępstwa i powiadomienia o tym Starosty Oleckiego oraz wszystkich zainteresowanych, nie później niż na 48 godzin przed planowaną zmianą.

§ 5. Aktualna informacja o aptece pełniącej dyżur zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na drzwiach wejściowych wszystkich aptek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku oraz kierownikom aptek.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XII/66/2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleckiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r., poz. 4515).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Wacław Sapieha


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/ 81 /2016
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz aptek ogólnodostepnych w Powiecie Oleckim


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ 81 /2016
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Harmonogram dyżurów całodobowych aptek w Powiecie Oleckim

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama