reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Wydminy

z dnia 16 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.336.691,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 23.328.233,02 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.008.458,70 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.719.691,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.502.766,71 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1.216.924,72 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.198.587,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 617.000,29 zł przeznacza się:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 617.000,29 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 250.000,00 zł (wolne środki - 250.000,00 zł ), rozchody w wysokości 867.000,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł;

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Grażyna Plato


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama