| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Wydminy

z dnia 16 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.336.691,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 23.328.233,02 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.008.458,70 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.719.691,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.502.766,71 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1.216.924,72 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.198.587,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 617.000,29 zł przeznacza się:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 617.000,29 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 250.000,00 zł (wolne środki - 250.000,00 zł ), rozchody w wysokości 867.000,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł;

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Grażyna Plato


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »