| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr ZK-II.5510.4.2015 Starosty Olsztyńskiego

z dnia 23 grudnia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2015 roku

Komisja odbyła posiedzenia:

- dnia 11 lutego, na którym oceniono stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Olsztyńskiego w 2014 roku;

- dnia 10 czerwca, na którym oceniono stan infrastruktury i bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą oraz możliwości zapewnienia zorganizowanego wypoczynku dzieciom i młodzieży w miejscu zamieszkania na terenie Powiatu Olsztyńskiego;

- dnia 23 września, na którym oceniono stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły, identyfikowano i analizowano stan bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych oraz analizowano problemy przemocy w rodzinie i wynikające z nich zadania;

- dnia 9 grudnia, na którym oceniono realizację programu zapobiegania przestępczości, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli "Bezpieczny Powiat Olsztyński oraz podsumowano działalność Komisji w 2015 roku.

W styczniu, na zasadzie nauki przez zabawę, zorganizowano w czterech miejscach festyny "Bezpieczny Lód" dla uczniów klas 4. i 5. szkół podstawowych (około 2500 uczniów). Podczas festynów informowano uczniów o zasadach bezpiecznego przebywania na lodzie oraz udzielania pomocy potrzebującym. Policjanci, strażacy i ratownicy medyczni zorganizowali pokazy posiadanego sprzętu ratowniczego oraz pokazy akcji ratowniczych.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz skuteczności działań ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono 5 detektorów tlenku węgla i przekazano je 5. jednostkom. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych zorganizowano pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych, skutków zatrucia tlenkiem węgla oraz zasad postępowania w przypadku zatrucia.

Zorganizowano, dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu, konferencję poświęconą "cyberprzemocy" oraz uzależnieniom od internetu. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej informowali o sposobach identyfikacji problemów oraz radzenia sobie z nimi w praktyce pedagogicznej.

W szkołach realizowano różne programy wychowawcze i profilaktyczne w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Propagowano różne akcje związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Przewodnicząca Komisji była, między innymi, współorganizatorem gminnych i powiatowych eliminacji konkursu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Policjanci kontynuowali akcję organizowania spotkań z uczniami szkół podstawowych "Bezpieczna droga do szkoły: mój odblask moje życie", na których wręczano uczniom klas 0-1 sprężyste opaski odblaskowe z logo Powiatu Olsztyńskiego. W 2015 roku zakupiono 1000 sprężystych opasek i kamizelek z napisem "BEZPIECZNY w POWIECIE".

W miastach i gminach realizowano przedsięwzięcia obejmujące różne obszary programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli "Bezpieczny Powiat". Szczególną aktywnością, w tym zakresie, wykazują się MOPS, GOPS, Policja, PSP i OSP oraz placówki oświatowe.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną, realizowała ofertę programową skierowaną do rodziców i nauczycieli ułatwiającą rozwiązywanie różnych problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą. Ponadto realizowano spotkania i szkolenia: "Profilaktyka zachowań bezpiecznych".

Komenda Miejska Policji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, organizowała w szkołach spotkania, na których omawiano problematykę narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających. Policjanci uświadamiali seniorom zagrożenia w ruchu drogowym oraz ze strony oszustów, naciągaczy i kieszonkowców. Uchodźców informowano o obowiązujących w Polsce przepisach prawa oraz uprawnieniach Policji.

WNIOSKI Z POSIEDZEŃ:

- monitorować, w miarę możliwości przy pomocy specjalistów i zespołów interdyscyplinarnych, problemy przemocy w rodzinie ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy związane z przeciwdziałaniem przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży;

- kontynuować organizowanie szerokiego frontu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miast i gmin Powiatu. Rozszerzać bazę form przeciwdziałania przemocy na bazie istniejących i sprawdzonych praktycznie przedsięwzięć;

- kontynuować, zainicjowaną przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, akcję wychodzenia z oferta programową do rodziców i nauczycieli ułatwiającą rozwiązywanie różnych problemów wychowawczych;

- kontynuować zainicjowaną przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, akcję spotkań i szkoleń: "Profilaktyka zachowań bezpiecznych" ;

- w związku z rosnącą liczbą przypadków przemocy psychicznej oraz przemocy w tzw. cyberprzestrzeni wśród dzieci i młodzieży zorganizować cykl spotkań dla dyrektorów i pedagogów szkolnych poświęconych tej problematyce oraz sposobom radzenia sobie z tymi problemami;

- nagłaśniać, nie tylko, w mediach wszystkie przypadki fałszywych alarmów kierowanych do służb ratunkowych w celu ograniczenia ich liczby;

- doskonalić działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i porządku oraz skuteczności działań Policji adekwatnej do zaistniałej sytuacji. Kontynuować poszukiwania skutecznych metod poprawy bezpieczeństwa i porządku;

- postulować modyfikację przepisów dotyczących organizowania kąpielisk w związku z brakiem możliwości sprostania aktualnie obowiązującym w tym zakresie wymogom;

- popularyzować bezpieczne korzystanie z kąpielisk oraz sprzętu pływającego.

Starosta Olsztyński


Małgorzata Chyziak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »