reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 98/2016 Zarządu Powiatu w Olecku

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oleckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, 1045 i 1890) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz
z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informację o stanie mienia Powiatu Oleckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za rok 2015 obejmuje:

1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie 50.809.837,75 zł, w tym: dochody bieżące - 45.622.459,28 zł, dochody majątkowe - 5.187.378,47 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie 50.337.275,52 zł, w tym: wydatki bieżące - 44.216.991,85 zł, wydatki majątkowe - 6.120.283,67 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Olecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Starosta Olecki


Marian Świerszcz


Załącznik do Uchwały Nr 98/2016
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 22 marca 2016 r.
uzasadnienie.pdf


Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr 98/2016
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.1.pdf

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK


Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr 98/2016
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.2.pdf

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2015 ROKU


Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr 98/2016
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.3.pdf

Wykonanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015 r. (jednorocznych i wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2015 r.)


Załącznik Nr 1.4 do Uchwały Nr 98/2016
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.4.pdf

Zrealizowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za rok 2015


Załącznik Nr 1.5 do Uchwały Nr 98/2016
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.5.pdf

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok


Załącznik Nr 1.6 do Uchwały Nr 98/2016
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.6.pdf

Wykonanie dochodów i wydatków bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2015 rok


Załącznik Nr 1.7 do Uchwały Nr 98/2016
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.7.pdf

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku


Załącznik Nr 1.8 do Uchwały Nr 98/2016
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.8.pdf

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 rok


Załącznik Nr 1.9 do Uchwały Nr 98/2016
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.9.pdf

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2015 rok


Załącznik Nr 1.10 do Uchwały Nr 98/2016
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.10.pdf

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2015 rok


Załącznik Nr 1.11 do Uchwały Nr 98/2016
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.11.pdf

Wykonanie wydatków w 2015 roku na wieloletnie programy i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich


Załącznik Nr 1.12 do Uchwały Nr 98/2016
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.12.pdf

Informacja o stanie mienia Powiatu za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama