reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16/VII/2016 Rady Gminy Braniewo

z dnia 11 marca 2016r.

w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Braniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20e ust 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Braniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się jednolite zasady i kryteria rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Braniewo:

1. kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami;

2. rekrutacja kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum na dany rok szkolny odbywa się w okresie zgodnym z zarządzeniem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny;

3. w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria uwzględniające zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, tj.:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia - 10 pkt.,

b) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej - 5 pkt.,

c) liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów- 5pkt.,

d) rodzice lub jeden z rodziców dziecka pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej / gimnazjum - 5pkt.;

4. spełnienie kryteriów zawartych w pkt.3 lit.: a, b i c potwierdza dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, do którego kandyduje dana osoba" na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki;

5. spełnieniem kryterium zawartego w pkt. 3 lit. d jest pisemne oświadczenie rodziców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała podlega ponadto podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej zespołu szkół, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Braniewo.

Przewodniczący Rady Gminy


Sergiusz Kaliszuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama