reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/108/16 Rady Powiatu Braniewskiego

z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2016

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz.1445 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XII/95/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2016, poprzez:

1. zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 217.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynoszą 47.575.552 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.256.037 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2.319.515 zł.

2. zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 308.551 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszą 48.277.442 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 44.013.418 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 26.131.781 zł,

b) realizację zadań statutowych - 12. 470. 043 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 1. 983.936 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.320.919 zł,

e) wydatki na obsługę długu powiatu - 300.000 zł,

f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności - 806.739 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 4.264. 024 zł, w tym :

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2016 rok - 4.224. 024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności - 369. 056 zł.

§ 2. 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą łącznie 1.175.795 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach stanowią załącznik nr 5.

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 701.890 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 701.890 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.567.446 zł, rozchody w wysokości 1.865.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 565.173 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.):

1) dochody w wysokości 210.000 zł,

2) wydatki w wysokości 343.200 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 niniejszej Uchwały na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Kłębucki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/108/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

UR-05-014-108-16 z01


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/108/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

UR-05-014-108-16 z02


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/108/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

UR-05-014-108-16 z03


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/108/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

UR-05-014-108-16 z04


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/108/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

UR-05-014-108-16 z05


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/108/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

UR-05-014-108-16 z06


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/108/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

UR-05-014-108-16 z07

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama