reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) uchwala się, co następuje: W Uchwale Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 370 200,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok po zmianie wynosi 19 234 820,60 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 18 772 220,60 zł,

2) dochody majątkowe - 462 600,00 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 170 200,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok po zmianie wynosi 20 420 820,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 18 388 399,42 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 521 189,00 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 272 906,90 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące - 618 800,00 złotych,

d) wydatki na obsługę długu - 170 000,00 złotych,

2) wydatki majątkowe - 2 032 421,18 złotych.

5. Zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do Uchwały.

7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 186 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu.

9. Przychody budżetu w wysokości 2 007 000,00 zł, rozchody w wysokości 821 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 186 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie - 627 125,00 zł, tj.:

a) spłatę kredytu w kwocie - 307 125,00 zł,

b) wykup obligacji komunalnych w kwocie - 320 000,00 zł.

11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Młynary do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 Uchwały, tj. na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 186 000,00 zł,

b) spłatę kredytu w kwocie 307 125,00 zł,

c) wykup obligacji komunalnych w kwocie 320 000,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Stanisława Szczepaniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/121/2016
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/121/2016
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/121/2016
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/121/2016
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/121/2016
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/121/2016
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/121/2016
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama