reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

z dnia 20 maja 2016r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Kakaju PLH280036

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje.

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Kakaju PLH280036 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 4306) w załączniku nr 5, w tabeli dotyczącej działań ochronnych w obszarze Natura 2000, pkt 11, 14, 20, 23 i 26 otrzymują brzmienie:

Lp.

Przedmiot ochrony

Działania ochronne

Obszar wdrażania

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie

11.

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

Przywrócenie naturalnego poziomu wody poprzez obniżanie poziomu piętrzenia wody spowodowanego działalnością bobra europejskiego(np. montaż syfonów przelewowych).

Termin wykonania: cały okres obowiązywania planu.

Nadl. Jamy - wydz.:

12-09-3-18-147-g-00 (część)

RDOŚ w Olsztynie na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Jamy

Działki ewidencyjne: 281202_2.0006.348 (część)

281202_2.0006.384 (część)

Wykonujący prawa właścicielskie na podstawie porozumienia zawartego z RDOŚ Olsztyn

14.

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Przywrócenie naturalnego poziomu wody poprzez obniżanie poziomu piętrzenia wody spowodowanego działalnością bobra europejskiego(np. montaż syfonów przelewowych).

Termin wykonania: cały okres obowiązywania planu.

Działka ewidencyjna:

281205_2.0007.62 (część)

Wykonujący prawa właścicielskie na podstawie porozumienia zawartego z RDOŚ Olsztyn

20.

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

Przywrócenie naturalnego poziomu wody poprzez obniżanie poziomu piętrzenia wody spowodowanego działalnością bobra europejskiego(np. montaż syfonów przelewowych).

Termin wykonania: cały okres obowiązywania planu.

Nadl. Jamy - wydz.:

12-09-3-16-91-d-00 (część)

12-09-3-16-91-g-00

12-09-3-16-91-h-00 (część)

12-09-3-17-75-h-00

12-09-3-17-75-b-00 (część)

12-09-3-17-100-b-00 (część)

12-09-3-17-100-d-00 (część)

12-09-3-17-100-i-00 (część)

12-09-3-17-100-j-00 (część)

12-09-3-17-102-g-00 (część)

12-09-3-17-102-h-00

12-09-3-17-102-i-00

12-09-3-17-102-j-00

12-09-3-17-103-a-00

12-09-3-17-103-d-00 (część)

12-09-3-17-104-c-00 (część)

12-09-3-17-105-d-00

12-09-3-17-106-c-00

12-09-3-17-110-g-00

12-09-3-17-110-h-00

12-09-3-17-111-a-00

12-09-3-17-111-b-00

12-09-3-17-111-c-00

12-09-3-17-111-h-00

12-09-3-17-111-j-00

12-09-3-17-115-a-00

12-09-3-18-92-k-00 (część)

12-09-3-18-126-a-00 (część)

12-09-3-18-126-c-00 (część)

12-09-3-18-126-f-00

12-09-3-18-126-g-00 (część)

12-09-3-19-138-b-00

12-09-3-19-138-d-00

12-09-3-19-139-a-00

12-09-3-19-139-d-00

12-09-3-18-139-f-00

12-09-3-18-142-d-01 (część)

12-09-3-18-142-d-99 (część)

12-09-3-18-145-a-00 (część)

12-09-3-18-145-h-00 (część)

12-09-3-18-145-k-00 (część)

12-09-3-18-145-l-00 (część)

12-09-3-18-146-a-00

12-09-3-18-146-g-00 (część)

12-09-3-18-160-a-00

12-09-3-18-160-b-00 (część)

12-09-3-18-160-d-00

12-09-3-18-178-d-00 (część)

12-09-3-18-179-g-00 (część)

12-09-3-18-179-i-00 (część)

12-09-3-18-198-d-00

12-09-3-18-199-a-00 (część)

12-09-3-18-200-a-00 (część)

12-09-3-18-200-b-00 (część)

12-09-3-18-200-c-00 (część)

12-09-3-18-200-d-00 (część)

12-09-3-19-116-a-00

12-09-3-19-142-f-00 (część)

RDOŚ w Olsztynie na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Jamy

Działki ewidencyjne:

281202_2.0005.184 (część)

281202_2.0005.201 (część)

281202_2.0005.203/1 (część)

281202_2.0005.257 (część)

281205_2.0007.4 (część)

281205_2.0007.7 (część)

281205_2.0007.8 (część)

281205_2.0007.20 (część)

281205_2.0007.21 (część)

281205_2.0007.22 (część)

281205_2.0007.23 (część)

281205_2.0007.28/8 (część)

281202_2.0007.67 (część)

281202_2.0007.70/3 (część)

281205_2.0007.252 (część)

281202_2.0007.360/13 (część)

281202_2.0007.360/14 (część)

281202_2.0007.360/15 (część)

281202_2.0007.361/1 (część)

281202_2.0007.361/2 (część)

281202_2.0007.361/3 (część)

281202_2.0007.346/2 (część)

281202_2.0007.346/21 (część)

281202_2.0007.346/22 (część)

281202_2.0007.489/1 (część)

281202_2.0007.525 (część)

281202_2.0007.527 (część brzegowa)

281202_2.0007.628/2 (część)

281202_2.0009.75 (część)

Wykonujący prawa właścicielskie na podstawie porozumienia zawartego z RDOŚ Olsztyn

23.

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum

Przywrócenie naturalnego poziomu wody poprzez obniżanie poziomu piętrzenia wody spowodowanego działalnością bobra europejskiego(np. montaż syfonów przelewowych).

Termin wykonania: cały okres obowiązywania planu.

Nadl. Jamy - wydz.:

12-09-3-18-92-h-00 (część)

12-09-3-18-92-i-00 (część)

RDOŚ w Olsztynie na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Jamy

26.

6216 Sierpowiec błyszczący Hamatocaulisvernicous

Przywrócenie naturalnego poziomu wody poprzez obniżanie poziomu piętrzenia wody spowodowanego działalnością bobra europejskiego(np. montaż syfonów przelewowych).

Termin wykonania: cały okres obowiązywania planu.

Nadl. Jamy - wydz.:

12-09-3-18-147-g-00 (część)

RDOŚ w Olsztynie na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Jamy

Działki ewidencyjne:

281205_2.0007.62 (część)

281202_2.0007.628/2 (część)

Wykonujący prawa właścicielskie na podstawie porozumienia zawartego z RDOŚ Olsztyn

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie


Agata Możdzierz


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 926, z 2015 r. poz. 1045 i 1688 oraz z 2016 r. poz. 422.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Premium English

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama