reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/121/16 Rady Gminy Jedwabno

z dnia 25 maja 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 193.445,80 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 18.698.255,11 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17.856.255,11 zł

- dochody majątkowe w wysokości 842.000,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 963.964,27 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 20.527.047,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.058.007,23 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.469.040,35 zł.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2016 roku w wysokości 1.959.040,35 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4a i 4b.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.828.792,47 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) . kredytów, w wysokości 977.774,00 zł,

2) . wolnych środków w wysokości 851.018,47 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2.418.792,47 zł, rozchody w wysokości 590.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Brzóska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/121/16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.xls

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/121/16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.xls

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/121/16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XVI/121/16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik4a.xls

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU


Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XVI/121/16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik4b.xls

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/121/16
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik5.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama