reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/103/ 16 Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 19 maja 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Pieniężno, zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.

2. Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia z góry do 31 października 2016r., a za kolejne lata do 31 marca danego roku.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza na przelewem na rachunek bankowy nr 35 8313 0009 0042 6116 2000 0090 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Alina Mańkut

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Majczak-Górecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama