reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia 6 czerwca 2016r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.966.087,93 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.494.116,39 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 458.028,46 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 31.842.448,06 zł w tym: dochody majątkowe: 2.261.115,45 zł dochody bieżące: 29.581.332,61 zł

2. Plan wydatków ogółem - 28.302.444,60 zł w tym: wydatki majątkowe: 3.260.290,88 zł wydatki bieżące: 25.042.153,72 zł

§ 3. Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 3.540.003,46 zł przeznaczona zostanie na:

1. Planowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w latach poprzednich w kwocie 2.110.003,46 zł;

2. Lokaty w kwocie 1.430.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.184.434,52 zł, natomiast rozchody budżetu
w wysokości 6.724.437,98 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 3.260.290,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2016r." stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jacek Małż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/187/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 6 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/187/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 6 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/187/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 6 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/187/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 6 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/187/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 6 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/187/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 6 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/187/2016
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 6 czerwca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama