reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2016 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 924 916,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 728 726,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 239 391,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem 34 226 453,01 zł, dochody bieżące w wysokości 33 448 069,01 zł, dochody majątkowe w wysokości 778 384,00 zł

- plan wydatków ogółem 36 216 169,01 zł, wydatki bieżące w wysokości 33 108 957,01 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 107 212,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2 646 402,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4

§ 4. Niedobór budżetu gminy w wysokości 1 989 716,00 zł pokryty zostanie kredytem w kwocie 1 701 716 zł, oraz pożyczką w kwocie 288 000,00 zł

§ 5. Rozchody budżetu w wysokości 2 057 210,00 zł, przychody budżetu w wysokości 4 046 926,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 057 210, 00 zł;

- pokrycie deficytu budżetu w 2016 r. w kwocie 1 989 716,00 zł

§ 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały, na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 057 210,00 zł

- pokrycie deficytu budżetu w 2016 r. w kwocie 1 989 716,00 zł

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/133/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/133/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/133/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/133/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 D


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/133/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 4 W


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/133/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/133/2016
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 6

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama