| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/214/2016 Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 22 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art.18 ust. 1, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 403 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/152/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków dokonuje się następujących zmian:

1) "§ 2 otrzymuje brzmienie: Dotacje celowe mogą być udzielane osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nie uzasadniona."

2) "§ 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację wskazanego przedsięwzięcia w wysokości 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, lecz nie więcej niż 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kosakowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »