| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/203/2016 Rady Gminy Ełk

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny, w wysokości 6,30 zł miesięcznie za osobę.

2. W przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,20 zł miesięcznie za osobę.

3. Ustala się roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
w wysokości 195,00 zł w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny.

4. W przypadku gdy na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3, odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny, roczna opłata ryczałtowa wynosi 244,00 zł.

5. Ustala się stawki opłat za jednorazowy odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów dla niżej wymienionych pojemników na odpady komunalne, odbierane z nieruchomości niezamieszkałych:

pojemność pojemnika

stawka za odpady zebrane selektywnie

stawka za odpady zebrane nieselektywnie

120 l,

240 l,

360 l,

1100 l,

KP-7

18,00

26,00

35,00

95,00

480,00

20,00

30,00

40,00

110,00

550,00

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Ełk Nr VIII/59/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku, z wyjątkiem § 1 ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Mirosław Radywoniuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »