| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.127.2016 Rady Gminy Stare Juchy

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz.885 z późn. zm.)
Rada Gminy Stare Juchy uchwala, conastępuje :

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 2016 r uchwalonego Uchwałą Nr XII.98.2015 z dnia
29 grudnia 2015r., polegających na dokonaniu zmian:

1. po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem - 17.119.117,47 zł. w tym: dochody bieżące 15.388.811,89 zł. dochody majątkowe 1.730.305,58 zł.

- plan wydatków ogółem - 16.635.264,63 zł. w tym: wydatki bieżące 14.208.019,63 zł. wydatki majątkowe 2.427.245,00 zł.

2. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 483.852,84 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Rozchody budżetu wynoszą 483.852,84 zł, zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r. -przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1.Dokonuje się zmian w planie Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4

2.Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3.Dokonuje się zmian w planie Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na : ·finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Piela


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.127.2016
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.127.2016
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.127.2016
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII.127.2016
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII.127.2016
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII.127.2016
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »