| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Gminy Purda

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Purda uchwala co następuje:

W uchwale Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Purda na rok 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Purda na rok 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 "zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r." do uchwały Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 "dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. do uchwały Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r." do uchwały Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Budżet po zmianach wynosi: DOCHODY 34 178 453,74 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 32 544 453,74 zł dochody majątkowe 1 634 000,00zł WYDATKI 34 342 171,86 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 30 940 671,86 zł wydatki majątkowe 3 401 500,00 zł.

§ 7. Pozostałe ustalenia zawarte w poprzedniej uchwale pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Purda


Jolanta Wilga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/135/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/135/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/135/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/135/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/135/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »