| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX.160.2016 Rady Powiatu Ełckiego

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2016 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 938.158 zł § 9 ust. 2 Uchwały
Nr XIII.102.2015 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2016 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 74.540 zł. W związku
z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 74.540 zł.

2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 906.642 zł, w tym: ogólna 110.000 zł, celowa 796.642 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 107.885.485 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 98.241.597 zł
i dochody majątkowe w wysokości 9.643.888 zł.

2) Plan wydatków ogółem 103.999.375 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 95.344.037 zł
i wydatki majątkowe w wysokości 8.655.338 zł.

3) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 3.886.110 zł i przeznacza się ją na lokatę bankową.

§ 5. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2016 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Piotr Artur Gajewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX.160.2016
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »