| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/174/2016 Rady Gminy Szczytno

z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Szczytno, u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Szczytno z dnia 18 grudnia 2015 roku, Nr XVI/122/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2016 rok, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/133/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/143/2016 z dnia 16 marca 2016 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/148/2016 z dnia 29 marca 2016 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/152/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/165/2016 z dnia 30 maja 2016 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/171/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu

o 367.657,00 zł. i po zmianach wynosi 45.214.482,21 zł.

z tego: dochody bieżące w wysokości 43.549.070,21 zł.,

dochody majątkowe w wysokości 1.665.412,00 zł.

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu

o 3.400,00 zł. i po zmianach wynosi 49.811.959,75 zł.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.557.644,75 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 7.254.315,00 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. " Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6.174.955,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 " do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5. § 3 ust. 1 pkt 1otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.597.477,54 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł.

2) pożyczki w kwocie 600.000,00 zł.

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 997.477,54 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

6. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" Przychody budżetu w wysokości 7.405.398,66 zł., rozchody w wysokości 2.807.921,12 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Gminy Szczytno z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2016 rok, pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno


Zbigniew Woźniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/174/2016
Rady Gminy Szczytno
z dnia 7 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zm.PLANU BUDŻETU 2016 zał 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/174/2016
Rady Gminy Szczytno
z dnia 7 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zm.PLANU BUDŻETU 2016 zał 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/174/2016
Rady Gminy Szczytno
z dnia 7 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

zm.PLANU BUDŻETU 2016zał 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/174/2016
Rady Gminy Szczytno
z dnia 7 lipca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

zm.PLANU BUDŻETU 2016 zał 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/174/2016
Rady Gminy Szczytno
z dnia 7 lipca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

zm.PLANU BUDŻETU 2016 zał 5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »