| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/275/16 Rady Gminy Biskupiec

z dnia 4 lipca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biskupiec

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej opłatą uiszcza się raz na miesiąc z góry bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 2. Opłata, o której mowa w §1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto 73 9484 1121 2002 0100 0286 0023, w kasie Urzędu Gminy Biskupiec lub u inkasenta.

§ 3. Tracą moc uchwały:

1) Rady Gminy Biskupiec nr XXIII/164/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biskupiec.

2) Rady Gminy Biskupiec nr XXXII/263/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXIII/164/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biskupiec.

3) Rady Gminy Biskupiec nr XXI/243/16 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biskupiec.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Tęgowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »