reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/1/2016 Rady Gminy Markusy

z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2015 Rady Gminy Markusy z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art.212 ust.1 pkt 1- 8, art.214 ust.1 i 3, art. 215, art.235 , art.236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

W Uchwale Nr IX/51/2015 Rady Gminy Markusy z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Markusy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 17 683 380,63 zł, zwiększa się o kwotę 30 460,44 zł , tj. do kwoty 17 713 840,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące 17 555 167,97 zł

- dochody 158 673, 00

§ 2. 1. W § 2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 17 383 380,53zł, zwiększa się o kwotę 30 460,44 zł, tj. do kwoty 17 413 840,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące 16 939 340,97 zł

- wydatki majątkowe 474 500,00 zł

2. W § 2 pkt 3a dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zmienia się zgodnie z załacznikiem nr 3.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Stan budżetu po zmianach kształtuje się następująco:

- Dochody budżetu w wysokości 17 713 840,97 zł

- Wydati budżetu w wysokości 17 413 840,97 zł

- Rozchody budżetu w wysokości 300 000,00 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach i publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Markusy.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Piaskowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/1/2016
Rady Gminy Markusy
z dnia 26 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/1/2016
Rady Gminy Markusy
z dnia 26 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/1/2016
Rady Gminy Markusy
z dnia 26 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/1/2016
Rady Gminy Markusy
z dnia 26 lipca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik Nr 4

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama