reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/152/2016 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2016 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVI/93/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r. wprowadza się następujące zminy:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 27 846 904,95 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 27 702 449,15 zł,

- dochody majątkowe w wysokości - 144 455,80 zł.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 28 530 264,95 zł, w tym:

- wydatki bieżace w wysokości - 27 119 589,71 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 1 410 675,24 zł

3) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administreacji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 2. Deficyt w kwocie - 683 360,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Przychody budżetu - 1 500 000,00 zł Rozchody budżetu - 816 640,00 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Bala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/152/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/152/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/152/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/152/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVIII/152/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4a.pdf


Uzasadnienie

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2016 r. w kwocie -

63 760,38 zł dokonane zostały na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego oraz na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w szczególności:

* zwiększono wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie -

46 231,48 zł,

* zwiększono wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesu) w kwocie - 8 443,90 zł,

* zwiększono wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 5 500,00 zł,

* zwiększono dotacje celową na realizację zadań własnych (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) w kwocie - 1 133,00 zł,

* zwiększono dotację celową na realizację zadań zleconych (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) w kwocie - 12 222,00 zł

* zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie - 9 770,00 zł.

Zwiększenia planów wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2016 wynikają z realizacji budżetu oraz zmian dochodów budżetu i dotyczą:

Dział 600 - drogi publiczne gminne - zwiększono plan ogółem o kwotę - 45 000,00 zł z czego:

- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 60 000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne zmniejszono plan o kwotę - 15 000,00 zł, ( budowa chodnika w miejscowości Szczepankowo zwiększono plan o kwotę 20 000,00 zł, budowa chodnika w miejscowości Stębark - zmniejszono plan o kwotę - 35 000,00 zł)

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono plan o kwotę - 34 000,00 zł z czego na

wydatki inwestycyjne zmniejszono plan o kwotę - 34 000,00 zł (modernizacja świetlicy wiejskiej w Łodwigowie)

Dział 750 - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o kwotę - 31 664,73 zł z czego na:

- urzędy wojewódzkie - w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadania zlecone - dokonano przeniesienia planów wydatków z zadań zleconych na wydatki własne,

- rady gmin- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych po 3 000 zł w związku z planowanymi wydatkami na dożynki gminne,

- pozostała działalność - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 25 664,73 zł (kwotę - 16 335,27 zł która była zaplanowana na różne wydatki sołectwa Szczepankowo przeznaczono (przekazano) na budowę chodnika w miejscowości Szczepankowo, natomiast zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 20 000,00 zł na budowę placu zabaw w miejscowości Korsztyn oraz kwotę 22 000,00 zł na budowę wiaty w miejscowości Zapieka)

Dział 801 - oświata i wychowanie - dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę -

7 740,65 zł z przeznaczenie na zakup usług pozostałych (dowóz młodzieży do szkół),

Dział 852 - pomoc społeczna - w tym dziale zgodnie z decyzją Wojewody dokonano zwiększenia wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 13 355,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama