reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/173/2016 Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 8 września 2016r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885[1])) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XI/109/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XII/127/2016 z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2016r. ,uchwałą Nr XIII/132/2016r. z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2016r., Uchwałą Nr XIV/154/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2016 r., oraz Uchwałą Nr XV/169/2016 z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Susz na 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Dochody budżetu gminy w wysokości - 57 436 155,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości - 55 642 873,62 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 1 793 281,54 zł."

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu gminy w wysokości - 59 302 315,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości - 51 640 551,52 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości - 7 661 763,90 zł."

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości - 6 826 563,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3."

4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

5. § 3 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1 866 160,26 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z kredytów w kwocie - 1 566 160,26 zł,

2) z pożyczek w kwocie - 300 000,00 zł."

6. § 4 otrzymuje brzmienie "Przychody budżetu w wysokości - 4 405 810,26 zł, rozchody w wysokości - 2 539 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7."

7. § 5 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 866 160,26 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 367 371,41 zł."

8. § 9 otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 478 847,88 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę - 478 847,88, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

9. § 10 otrzymuje brzmienie: "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem Nr 9."

10. Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 4, o którym mowa w § 2 ust. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 7, o którym mowa w § 4 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 9 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 9, o którym mowa w § 10 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Skolimowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/173/2016
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 8 września 2016 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/173/2016
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 8 września 2016 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/173/2016
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 8 września 2016 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/173/2016
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 8 września 2016 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/173/2016
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 8 września 2016 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/173/2016
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 8 września 2016 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/173/2016
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 8 września 2016 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 7


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz. 195, poz. 1257.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama