Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe