Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.220.2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 19 kwietnia 2019 r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr VII/61/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe