Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/44/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, doradców zawodowych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach lub placówkach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe