Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Kolno

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno na 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe