Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/93/19 Rady Miasta Olsztyna

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Olsztynie na rok 2019"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe