Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 29 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/343/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Susz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe