Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Pasłęku

z dnia 6 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/19 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe