Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/87/19 Rady Gminy Biskupiec

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe