Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Grodziczno

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz tryb, kryteria i wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe