Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 321 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Elbląg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe